பக்கங்கள்

Sunday, December 04, 2016

இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில்?.

ஒன்பது முட்டாள்கள்
நிறைந்த கூட்டத்தில்
ஒரே ஒரு
அறிவாளி இருக்க முடியுமா?

முடியாது என்கிறார்
ஒரு முட்டாள்


ஒன்பது அறிவாளிகள்
உள்ள இடத்தில்
ஒரே ஒரு
முட்டாள் இருக்க முடியுமா..??

முடியும் என்கிறார்
ஒரு அறிவாளி

எது சரி?
தவறு எது??


Saturday, December 03, 2016

நான் ஒரு மாத யோக்கியன் அல்ல....

........................
..................
.....................


டேய் தலைவா
என்னைப் பார்த்தா
கேட்டாய்  முருகாவா
அய்யப்பாவா என்று
 நான் மற்றவர்களைப்
போல ஒரு
மாத யோக்கியன்
அல்லடா வாழ்
நாள் யோக்கியன்டா
இப்போது பார்
என்னை தாடியை
வழித்து விட்டேன்.
புரிந்து கொள்
நான் நாத்திகனா..
ஒரு மாத
பக்த வேசம்
போடும் ஆத்திகனா
என்று...........


படிக்க........
கார்த்திகை, மார்கழி மாத யோக்கியர்கள்....

Thursday, December 01, 2016

எழுந்து நிற்பது சீமான்களின் கடமை,
சார்... சேதிய
படிச்சிங்களா சார்
என்று கேட்கும்
போதே தெரிந்து
கொண்டு விட்டேன்

தியேட்டர்களின் தேசீய
கீதம் கட்டாயம்
என்று உச்சா
நீதிமன்றம் சொன்னதைத்
தான் அவர்
சொல்ல வருகிறார்
என்று...அவரிடம்
நான்  ஏன்?
கோர்ட்டுகளில் அலுவல்
ஆரம்பிக்கும் முன்
பாடக் கூடாது
என்று சொன்ன
போது..சே..
இதை எஜமான்
எப்படி சிந்திக்காமல்
விட்டார் என்றார்

தியேட்டரில் நான்
எழுந்து நிற்க
வேண்டிய அவசியமே
இல்லை ஏனென்றால்
பத்து பதினைந்து
ஆண்டுக்கு மேலாக
மழைக்குக் கூட
ஒதுங்கியது இல்லை.
தேசீய..கீதத்துக்கு
எழுந்து நிற்பது
படம் பார்க்கும்
சீ...மான்களின் கடமை..
அது நமது
கடமை அல்ல..
                                                     இந்...தீய..தேசீ..ய ..கீதத்தை தெரிந்து கொள்ள