பக்கங்கள்

Friday, July 21, 2017

தண்ணயில்லாததால்..மீனில்லை....

அன்று ஞாயிற்றுக்
கிழமை வாடிக்கை
ஆளர்களாக இருக்கும்
 அவர்களை  மீன்
வாங்கச் சொன்னார்
சிறு வியாபாரி
மீன் காரம்மா...

இருவர் சேர்ந்து
சொன்னார்கள் மீனா
ஓ......வாங்கலாமே
பெருமாளு மீன்
அவதாரம் எடுத்த
மீனை வாங்காமல்
விட்டு விடலாமா...

ஆவலோடு மீன்
கூடையை இறக்க
முயன்ற  போது
ஒருவர் சொன்னார்

நாலு நாளுக்கு
ஒரு தடவையாக
வரும் தண்ணீரை
மாநகராட்சி காரன்    நேற்று
அரைமணி நேரம்தான்
திறந்து விட்டான்....
குடிப்பதற்கு கூட
தண்ணீர் போதாது

மீன் வாங்கினால்
அய்ந்தாறு தடவை
கழுவ வேண்டும்
கழுவ தண்ணயில்ல...


அதனால........

தண்ணியில்லாததால் இன்றைக்கு
மீன் வேண்டாம்மம்மா........

இன்னொருவர் சொன்னார்
 மீன் அக்கா
மீனை அறுத்து
தருவது போல்
மீனை தண்ணீரில்
கழுவி தந்தால்
பேருதவியாக இருக்கும்
என்ற போது..

மீன் காரம்மா
சொன்னார் தண்ணீர்
இல்லாததால் உங்களுக்கு
மீனில்லை என்று......

Thursday, July 20, 2017

தேச பக்தர்களின் “தேசிய”க் கவலை..


ஒரு நாள்
அல்ல இரு
நாள் அல்ல
தினம் தினம்
இரவில் சாப்பாடு
இல்லாமல் தூங்கப்
போகும் இந்திய
மக்களைப் பற்றி
இந்தீய தேச
பக்தர்களுக்கு கவலை
என்று ஒன்று
இருந்ததே இல்லை..

ஆனால்............

அமெரிக்க ஐரோப்பிய
மக்களுக்கு நஞ்சில்லாத
உணவுப் பொருட்களை
தாராளமாக விளைவித்து
கொடுக்க முடிய
வில்லையே என்பதுதான்
இந்திய தேச
பக்தர்களின் தேசியக்
கவலையாக இருக்கிறது..


(இந்தீய தேச பக்தர்கள்-  யாரென்று கேட்டால்.........

Wednesday, July 19, 2017

மீன் முள்ளும் கைளை குத்தும்...!!!

ரோஜா பூவை
கவனமாக பறிக்க
வில்லை என்றால்
ரோஜா முள்
பூவை பறிக்கும்
கைகளை குத்தும்
.................

பொறித்த மீனை
கவனமாக பிய்த்து
எடுக்க வில்லை
என்றால் மீன்
முள்ளும்  அந்தக்
கைகளை குத்தும“