பக்கங்கள்

Wednesday, June 05, 2013

கடவுளாக ஆக்கப்பட்டவர்கள் கூறிக்கொண்டதுபுத்தர்--- தாம் அறத்துக்கு வழிகாட்டி என்றார்.
 
ஏசுநாதர்—நான் கடவுளின் மகன் என்றார்.

  
நபிகள்நாயகம்—தான் கடவுளின் கடைசித் தூதன் என்றார்


 
கிருஷ்ணன்—தானே கடவுள் என்றான்.

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com