பக்கங்கள்

Thursday, June 06, 2013

துக்கத்தில் எழுதபட்டதுக்கு நோபல் பரிசு.....................

ரவிந்திரநாத்தாகூரின் ஒரே மகன்,ஒரேமகள்,ஒரே மனைவி மூவரும் இறந்த துக்கத்தில் எழுதப்பட்டதுதான் கீதாஞ்சலி..........

செத்துப்போனவர்களைப்பற்றி துக்கத்தில் எழுதப்பட்ட கீதா அஞ்சலிக்குத்தான் நோபல் பரிசும் கிடைத்தது.No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com