பக்கங்கள்

Wednesday, January 22, 2014

அறிவு இருக்கா!...இல்லையா...?

யோவ்    யாருய்யா...   அது
அறிவு     இருக்கா        இல்லையா

இப்படி     ஒடுற      பஸ்சுல
இருந்து    எச்சில   துப்புறது.

..............................................

யோவ்     யாருய்யா    அது
அறிவு      இருக்கா        இல்லையா

இன்னு      கேக்கிறது    உமக்கு
அறிவு        இருக்கா       இல்லையா

இப்படித்தான்  பஸ்சுல இருந்து
எச்சிலை          துப்பும்    போது

குறுக்கால      வேகமா    வர்ரதா!
போய்ய்யா!      போ          போய்ய்யா!

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com