பக்கங்கள்

Saturday, February 01, 2014

மௌனமான போராட்டத்தால் தியாகியான அன்னை..............

thinakaran.lk 


கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்த மக்களின் பக்திக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரியவராக திகழ்பவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்னை மரியாள்.

இயேசுவைப்போலவே, இயேசுவின் போராட்டத்தில் பங்கு கொண்டு சக மனிதர்களின் விடுதலைக்காக மௌனமாக போராடினார். இறுதியில் சக மனிதர்களின் விடுதலைக்கான போராட்டத்தில் தனது உயிருக்கு உயிரான மகனையே தந்து தியாகினார்.  

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com