பக்கங்கள்

Saturday, April 01, 2017

தன் பட்டம் தெரியாமல் போய் சேர்ந்த ராணி.....

..............................................
்்.......................................
................................................சினிமா ராணி
வைப்பாட்டி ராணியா
ஆகிய பின்
புரட்சி ராணியாக
மாறி சாராய
ராணியாக பெருமை
பெற்று கடைசியாக
ஊழல் ராணியாக
பட்டம் பெற்றது
தெரியாமல் போய்
சேர்ந்தது............

5 comments :

  1. தெரிந்து கொண்டேன் நண்பரே

    ReplyDelete
  2. ஊழல் ராணி என்று தீர்ப்பு வந்த பின்னால்தான் உருக்குலைந்து போனார் என்றே சொல்லப் படுகிறதே :)

    ReplyDelete
  3. ராணியார் செய்த கொடுங்கோன்மை, அடக்குமுறைகளுக்காகவே ராணியாரை இரும்பு தலைவி,ஆளுமை கொண்ட ராணி என்று தமிழ்ப் புலவிகள், புலவர்கள் பாடியது கூட அவருக்கு தெரியாமல் போய்விட்டதே.

    ReplyDelete

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com