பக்கங்கள்

Sunday, April 09, 2017

இன்று மோடி செய்வதும்..அன்று ஹிட்லர் சொன்னதும்..

! ! ! ! ! ! ! ! !

???????????????
அன்று...

ஒரு நாயைக்
கொன்றால் அதை
ஏன் கொன்றாய்
என்று கேட்டால்
அதற்கு பைத்தியம்
என்று சொல்---ஹிட்லர்


இன்று...

மக்களுக்காக போராடுபவர்களை
நக்சலைட்டுகள் பயங்கரவாதிகள்
இந்தீய தேச விரோதிகள்
என்று திரும்பத்
திரும்ப சாளைக்காமல்
சொல்லி அவர்களை
என்னவேனுன்னாலும்  செய்யலாம்.-----.மோடி


நீதி..------.ஹிட்லரின் முடிவு மோடிக்கும் ஏற்படும்......

5 comments :

  1. ஒரு மாத காலமாகியும் டெல்லியில் போராடும் விவ்சாயிகளைக் கண்டுக்கொள்ளவில்லையே நமது ஹிட்லர் !கொலைக்காரர்கள் என்று போய் வழக்கு போட முயற்சி நடக்கிறதாமே :(

    ReplyDelete
  2. நடக்கட்டும் விரைவில்...

    ReplyDelete

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com