பக்கங்கள்

Thursday, August 16, 2018

மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-68

ஆஃப் தி விருந்தின் ருசிக்கு கைமாறு................ஏழைத் தாயின்
மகன் அளித்த
ஆஃப்   தி  விருந்தின்
ருசிக்கு கைமாறாக
 தந்தி ஊடக
குழுமத்தின் முதலாளி
ஆதித்தியனார் வேலையை
 ஆரம்பித்து...விட்டார்


“தலைப்பு செய்தி”
“ மோடியின் ராஜ தந்திரம்”
தினத்தந்திக்கு பிரதமர்
மோடி சிறப்பு செய்தி....பார்க்க.................... மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-59

1 comment :

” கருத்துரை மதிப்பாய்வு நீக்கப்பட்டுவிட்டது.. இனி.. புழுதிவாரி தூற்றுவோர்கள் தூற்றிக் கொள்ளலாம்”.........!!