பக்கங்கள்

Friday, April 12, 2013

முள்ளி வாய்க்கால் கொலைகாரர்களைவிட பயங்கரமானவர்கள்.........

ஈழக் கொலைக் களத்தை திரைக்கதை அமைத்து இயக்கி
 நடத்தியதே  இந்திய மேலாதிக்க அரசுதான்.

இந்த உண்மை சிரிப்பாய் சிரித்தும், செப்பியும் அறிந்தும் அறியாத வெங்காயங்களைப்போல்

ஈழத்தைக் காப்பாற்ற இந்தியாவிடமே வலியுறுத்திய சீமான்கள்,புரட்சி புயல்கள்,புரட்சிதலவிகள், தளபதிகள், நெடுமாரன்கள், இத்து போகாமல் அடங்கி கிடக்கும் சிறுத்தைகள்.மார்தட்டும் தமிழ்ஈனவாதிகள்.

No comments :

Post a Comment

”வினவு” கற்றுக் கொடுத்த அனுபவத்தின் மூலம் ... திட்டுபவர்கள் குறித்து குறைபடத்தேவையில்லை என்பதால்... கருத்துரை மதிப்பாய்வு நீக்கப்படுகிறது.. இனி.. புழுதிவாரி தூற்றுவோர்கள் தூற்றிக் கொள்க.........!!