பக்கங்கள்

Friday, June 15, 2018

மீண்டும் தொடரும் இம்சைகள்-33

Image result for திக்


நண்பர் வந்தார்
வந்தவர் என்னை
கடிந்து கொண்டார்

அவர் என்னை
பார்க்க வரும்
போதெல்லாம் வேலை
செய்து கொண்டு
இருப்பதை கண்டு

அவர் அரசு
ஊழியர் ஓய்வு
பெற்று ஓய்வூதியம்
பெற்று வருகிறார்
அளவான குடும்பம்
தொல்லையில்லா வாழ்க்கை


அவரை சமாதானம்
படுத்த அவருடன்
கடை வீதிக்கு
சென்று ஒரு
கடையில் நின்று
கொண்டு இருந்தபோது...

ஒரு பெண்
எனைப் பார்த்து
“அண்ணே ஓம்
பையணுக்கு கல்யாணம்
வச்சிருக்கேன் செலவுக்கு
உதவு என்றாள்....

திக்  என்றெது
நண்பர்க்கு எனக்கோ
பகீர் என்றது..

நண்பரை நான்
பார்க்க நண்பர்
எனை பார்க்க..

சிலநேர அவகாசத்தில்
தேநீர் கடையிலிருந்து
எப்ப வச்சிருக்க
எவ்வளவு வேணும்
என்ற படி
ஒரு ஆண்குரல்...


நாங்களிருவரும் நாட்டு
நடப்புகள தெரிந்து
கொாண்டதால் சம
நிலைக்கு வந்தோம்....


அப்பா....அப்பப்பா.......
...........................


2 comments :

.........