பக்கங்கள்

Sunday, August 05, 2012

இது என்னா..........இது???????ஃ

ஏழு அடுக்கு கோபரம்
ஞாயிறு தொடங்கி சனி முடிய நாட்கள் ஏழு!
வாரத்தின்  மொத்த நாட்களும் ஏழு!!!!!!!
உலகத்தின் பழைய-புதிய அதிசியங்களும் ஏழு!!
சொல்லிக் கொள்கிற வானுலகங்களும் ஏழு!!!!!!
நரகத்திற்கு செல்லும் வழியும் ஏழு!!!!!
தேவன் என்பவர் ஆசீர்வதித்து பரிசத்தமாக்கிய நாளும் ஏழு!!!!!!!
உலகத்தின் பரப்பளவில் இந்தியாவின் இடம் ஏழு!!!!!!!!!
 நான் போட்டு இருக்கும் செருப்பின அளவும் ஏழு!!!
---------- அட என்னங்கப்பா இது ஏழு ஏழா வருது.இதிலேயும்
அண்டைநாட்டு சதியாக இருக்குமோ   அல்லது ஆங்கிலேயனின்
செய்வினையாக இருக்குமோ.................. ?????????????

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com