பக்கங்கள்

Friday, December 14, 2012

அவனொரு.........................

அவன்........

சிரிக்கத்தான்
முயன்றான்
சிரிப்புத்தான்
வரவில்லை

சிந்தித்தால்
வருமாமே...
சிந்தித்தான்
முடியவில்லை!

சிரிக்கவும்
சிந்திக்கவும்
தெரிந்தவன்
மனிதனென்றால்.......

சிரிக்கவும்
சிந்திக்கவும்
முடியாத....

சினிமா,
பொறுக்கிஅரசியல்
போதை மிகுந்த
அவனொரு..........டாஸ்மாக் குடிமகன்No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com