பக்கங்கள்

Monday, February 17, 2014

கருத்தும்.... கேள்வியும்............

“பசித்திருப்பவனுக்கு உணவு கொடுத்தால் அவனுக்கு நீதான் கடவுள்.”

அப்போ........தங்கக்காப்பு கொடுத்தால்.....................

”பிறர் முதுகுக்கு பின்னால் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை  தட்டிக் கொடுப்பதுதான்”

சொரிந்துவிட்டால்..என்னவாம்................


”உங்கள் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்க வாரம் பத்து முறை மனைவியிடம் ஐ லவ் யூ சொல்லங்கள்”

அப்படிங்களா...... மனைவி இல்லாதவுக.......... .........


.

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com