பக்கங்கள்

Wednesday, May 21, 2014

அதிசியமா...? அவதாரமா.....??

படம்
ஜெ.யின் சொத்து குவிப்பு வழக்கில்

ஜெ வீட்டில் பறிமதல் செய்யப்பட்டதில்

914 பட்டுச்சேலைகளும்

6,200 இதர சேலைகளும்

இருந்தனவாம்.

இவற்றின்  மொத்த மதிப்பு

ரூ 88 லட்சமாம்.

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com