பக்கங்கள்

Thursday, July 17, 2014

குப்பையை கிளறும் கோழி......
படம்mpmathivanan.blogspot.com


கொக்கரக்கோ-என்று
கூவிய  சேவலும்
குப்பையை கிளறிய
கோழியும்- அந்த
தெருவின் முச்சந்தில்
இருந்ததுகள்...........

வேட்டி கட்டிய
ஆள் அரவம்
கேட்ட சேவல்
தன் தலையை
நீண்டு உயர்த்தி
அப்படியும் இப்படியும்
திருப்பி அரவத்தை
கூர்ந்து கேட்டது.

கோழியோ சேவலின்
தைரியத்தில் எதையும்
கண்டு கொள்ளாமல்
குப்பையை கிளறிக்
கொண்டு இருந்தது

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com