பக்கங்கள்

Wednesday, October 12, 2016

உனக்கும் ஒருநாள்....

 நண்பா..  கவலை
கொள்ளாதே கேள்

மாலையே விழாத
உன் கழுத்துக்கும்
ஒரு நாள்
மாலை விழும்
கவலையை விடு..


என்ன பார்க்கிறாய்
எப்படி உன்
கழுத்தில் மாலை
விழும் என்றா

நீ... இறந்து
சவமாய் கிடக்கும்
போது உன்
கழுத்தில் மாலை
விழும்  நண்பா.....

3 comments :

  1. நண்பனுக்கு மட்டும்தான் விழுமா ?

    ReplyDelete
  2. ஓகோ அப்படியும் வைத்துக்கொள்ளலாமா?

    ReplyDelete

”வினவு” கற்றுக் கொடுத்த அனுபவத்தின் மூலம் ... திட்டுபவர்கள் குறித்து குறைபடத்தேவையில்லை என்பதால்... கருத்துரை மதிப்பாய்வு நீக்கப்படுகிறது.. இனி.. புழுதிவாரி தூற்றுவோர்கள் தூற்றிக் கொள்க.........!!