பக்கங்கள்

Friday, October 14, 2016

யார்..அங்கே...அங்கே...என்ன........

தட் ....தட்..தட்...
யார்.... அங்கே..
அங்கே என்ன
கூட்டம்...ம்ம்

மாட்சிமை தாங்கிய
மன்னர்க்கு வணக்கம்
அந்த கூட்டம்
மழை கால
கூட்டத் தொடருக்காக
கூடிய கூட்டம்
மன்னர் பிரானே..

முன்பு ஒரு
சமயம் கூடினார்களே..
அது என்ன......

அது வெயில்
கால அதாவது
கோடை கால
கூட்டத் தொடர்
மன்னர் பிரானே....

அப்படி கூடி
என்ன செய்வார்கள்.

மன்னர் பிரானே
அதை என்
வாயால் சொல்லக்
கூடாது இருந்தாலும்
தங்கள் உத்தரவுக்கு
கீழ் படிந்து
சொல்கிறேன்  அவர்கள்
ஜல்லி அடிக்க
கூடுகிறார்கள். மன்னா


4 comments :

 1. ஜல்லி அடிப்பதை சொல்லி விட்டுதானே கூடுகின்றார்கள்.

  ReplyDelete
 2. பருவம்தோறும் இதேதான் !நாட்டு மக்கள் பணம் விரயமாகிறதே :)

  ReplyDelete
 3. கோடை கால
  மாரி கால
  கூட்டம் கூடி
  மக்களுக்கு
  நன்மை ஏதும் இல்லையே!

  ReplyDelete

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com