செவ்வாய், ஏப்ரல் 13, 2021

அவர்கள் கோயில் கட்டுவார்கள், நாம் நூலகங்களை கட்டுவோம்....

 


வெங்கோலனும் மூடர் கூட்டமும் 

நிறைந்த இந்தீய நாட்டின்

அரசியலமைப்பின் தந்தை

சாதி,மதம் கடந்த 

சமத்துவத்தின் சின்னம் 

 சட்டமேதை டாக்டர்

அம்பேத்கர் அவர்களின் 

130 வது பிறந்த நாளை

முன்னிட்டு  அவர் கண்ட

கனவான சுதந்திரம், சகோதரத்துவம்,

ஜனநாயகம், மதச்சார்பின்மை.

சமூக- பொருளாதார அரசியல்

நீதி ஆகிய அரசியலமைப்பின் 

அடிப்படை அம்சங்களை கொண்ட

உன்னத சமூகத்தை உருவாக்க

சிறு துளியாய் இருக்கும்

நல்லவர்கள் உறுதிமொழி

எடுப்பார்கள்..எடுப்போம்,

4 கருத்துகள்: