பக்கங்கள்

Sunday, March 27, 2011

இலட்சத்தில்.ஒருவன்

பெரியோர்களே,   இனையத்தில் வல்லவர்களே,
வருகையாளர்களே,
அனைவருக்கும் வணக்கம்.

இலட்சத்தில் ஒரு புள்ளியாய் வருகிறேன்.
நீங்கள் ஆதரவு தருவதும்,தராததும். 
என்னுடைய இடுகைகளை பொருத்தது 
என்பதை நானறிவேன். நன்றி.

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com