பக்கங்கள்

Monday, January 07, 2013

மனித பிறவிக்கு வருபவைகள்..............

பயம்
வறுமை
ஊனம்
விபத்து
துயரம்
வேதனை
வீழ்ச்சி
முதுமை
மரணம்No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com