பக்கங்கள்

Tuesday, January 08, 2013

பொங்கல் பரிசு வாங்கலீயோ!!!!!!!!!!!!

தமிழர்களே! தமிழர்களே!
தேங்காய்த்தமிழர்களே!
மாங்காய்த் தமிழர்களே!
பொங்கல் தமிழர்களே!

பொங்கல் பரிசாக 1.84 கோடி
குடும்ப அட்டை தமிழர்களுக்கு
ஒரு கிலோ பச்ச அரிசி...
ஒரு கிலோ சக்கரையுடன்
ஒரு 100ரூபாய்  நோட்டும்
தமிழகத்து தானத்தலீவி
பொங்கல் பரிசாக........
வழங்குகிறார்.

முன்னால் ஆண்ட
தானத்தலீவர்
1/2 கிலோதான்
கொடுத்தார்.
ரூபா கொடுக்கவில்லை.

ஓடுங்கள்....ஓடுங்கள்
அதிகாலை 4மணிக்கே
 கடையில வரிசை
போடுங்கள். முக்காமல்
முனகாமல் பொங்கல்
பரிசை வெல்லுங்கள்
 தமிழ்ப் பொங்கலை
கொண்டாடுங்கள்


No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com