பக்கங்கள்

Sunday, September 22, 2013

பார்ப்பனர்கள் விரும்பும் பார்ப்பனரல்லாத கதாநாயகர்கள்...

அன்று

பார்ப்பனியத்தை தூக்கி நிறுத்திய யாதவர் குளத்தில உதித்த கண்னன் என்ற கிருஷ்ணனும்,


பார்ப்பனர்களின் நலனுக்காகவே பாடுபட்ட சத்ரியனாக அவதரித்த ராமனும்.

இன்று.

 டீக்கடை நடத்திய தாமோதா முல்சந்த்தின் மகனான மோடியும்,

மோடி கலவரம்


சிந்திக் குடும்பத்தில் பிறந்த  அத்வானியும்தான். பார்ப்பனர்கள் விரும்பும் பார்ப்பனரல்லாத கதாநாயகர்கள்.


No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com