பக்கங்கள்

Wednesday, October 30, 2013

மானமுள்ளவர்கள் கொண்டாடும் விழா......

மானமுள்ள தமிழர்கள் கொண்டாடும் விழா............
பெரியார் பிறந்த தினவிழா !!!

நன்றியுள்ள இந்தியர்கள்  கொண்டாடும் விழா........
அம்பேத்கர் பிறந்த தின விழா !!!

மாணவர்கள்.இளைஞர்கள் கொண்டாடும் விழா
பகத்சிங் பிறந்த தின விழா !!!

உலக பாட்டாளி வர்க்கங்கள் கொண்டாடும் விழா....
நவம்பர் புரட்சி தின விழா !!!

 -------------------------------------------------------------------------

சாதி வெறியர்கள் கொண்டாடும் விழா.....
 சாதிவெறி குல தெய்வ பூசை விழா !!!

மதவெறியர்கள் கொண்டாடும்விழா.......
 விநாயக சதுர்த்தி விழா !!!

துரோகிகள் கொண்டாடும் விழா...........
ஆகஸ்டு சூதந்திர விழா !!!

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com