பக்கங்கள்

Thursday, November 21, 2013

இடிப்பதும்...தடுப்பதும் ..எங்கள் வேலை.................


படம் .சமுதாய உரிமை
அடுத்தவன் கட்டி
வணங்கி வரும்
மசூதியை நாங்கள்
தான் இடிப்போம்,

இந்து தேசத்தில்
இடித்த மசூதியில்
தலைவன் ராமன்
ஒன்னுக்கு பெய்த
இடமென்று கதை
விடுவோம்..

இடிப்பதும் கதை
விடுவதும் எங்கள்
வேலை------இது
ஹிந்து தேசம்.

 நாங்கள் இடித்துவிட்ட
மசூதியில் தலைவன்
ராமன் கோயில்
கட்ட முடியாமல்
இருக்கும்போது.

மதுரையில் அதுவும்
பெரியார் நிலயத்துக்கு
அருகில் கல்லறை
விழா கொண்டாடும்
சாக்கில் கல்லறையை
இடித்துவிட்டு அதில்
சர்ச் ஒன்றை கட்டத்தான்
விடுவோமா.............

இரத்த்தோடு ஓடும்
எம் மத வெறி
என்னா வது...............

அடுத்தவன் கட்டியதை
இடிப்பதும், அவன்கள்
கட்டுவதை தடுப்பதுமே
எங்கள் கட்சியின்
கொள்கை................

புறம்போக்கு இடத்தில்
சர்ச் கட்டுவதை
தடுப்போம்.......நடு
ரோட்டில் குந்தியிருக்கும்
ஹிந்து கோயில்
இடிப்பதை தடுப்போம்.

இதுவே எங்கள்
விசுவாச இந்துவின்
பரிசதத்தின் வேலை...........

2 comments :


  1. மிக சரியாகதான் சொல்லி இருக்கிறீர்கள். பாராட்டுக்கள்

    ReplyDelete
  2. கருத்துரைத்தமைக்கு நன“றி! நண்பரே!

    ReplyDelete

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com