பக்கங்கள்

Thursday, November 07, 2013

.கருத்துப்படங்கள்............
சி.பி.எம் கார்ட்டூன்
வினவு

சி.பி.எம் கார்ட்டூன்
வினவு

பல்லக்கு
புதிய ஜனநாயகம் மாத இதழ்கம்யூனிசம் கற்க‌ ஒரு தளம்..

கம்யூனிசமே வெல்லும்-போலி கம்யூனிசம் ஒழிக

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com