பக்கங்கள்

Friday, July 11, 2014

இவர்கள் எந்த ஊர் ஆ...ஆதிவாசிகள்.???


 இவர்கள் எந்த ஊர் ஆ.................ஆதிவாசிகள்.

படம் பார்த்து கதை விடுங்கள் அல்லது சொல்லுங்கள்..

2 comments :


  1. இந்தியர்கள் மா.......திரி தெரியுது, ஆனா... இல்லா......த மாதிரியும், தெரியுத ா ூ ோ ே

    ReplyDelete
  2. இப்படி கதை சொன்னா...எப்படி ?ஜீ

    ReplyDelete

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com