பக்கங்கள்

Thursday, February 09, 2012

போராடு.......இல்லையேல் கல்லரையாகு!!!

கூடங்குளம் அணு உலையை திறப்பதற்கு
நடப்பு மின்வெட்டை காரணமாகக்காட்டும்
 ஆப்பை வாயர்களுக்கு ஆப்பு வைக்க
பேரணி- முற்றுகை போராட்டத்தில் அணி
திரள்வோம்.

பார்க்க. வினவு. புமாஇமு

தேசவிரோதிகள்,மக்கள் விரோதிகளுக்கு
ஆப்பு வைக்கத் தவறினால்.மக்களுக்கு
ஆப்பு வைப்பதோடு, கல்லரையும் கட்டி
விடுவார்கள்.ஏற்கனவே.ஈழ மக்களுக்கு
 கல்லரை கட்டிவிட்டார்கள்.அடுத்து தமிழ்
நாட்டு மக்களுக்கு கல்லரை கட்டுவது உறுதி!!

கல்லரையாவதை தடுக்க 11.2.2012 -ல் படையாக
திருநெல்வேலியில் அணிதிரள்வோம்.
அணு உலைக்கு எதிராக மூன்று கட்டப் போராட்டம்- மக்கள் அறிவிப்பு

No comments :

Post a Comment

”வினவு” கற்றுக் கொடுத்த அனுபவத்தின் மூலம் ... திட்டுபவர்கள் குறித்து குறைபடத்தேவையில்லை என்பதால்... கருத்துரை மதிப்பாய்வு நீக்கப்படுகிறது.. இனி.. புழுதிவாரி தூற்றுவோர்கள் தூற்றிக் கொள்க.........!!