பக்கங்கள்

Wednesday, October 09, 2013

களவானி சொல்றத களவானிகள்தான் நம்புவார்கள்.....!!!...


களவானி புகழ் சற்குணம் மீது. நேரம் புகழ் நஸ்ரியா கூறும்  புகார்  உண்மையோ,பொய்யோ.. எதுவாக இருந்தாலும்.....

“ மார்கெட் விளம்பரத்துக்காக இப்படி சொல்கிறார் என்றும், அந்தப் படத்தைப் பார்த்து அது நானில்லை என்று நஸ்ரியா சொல்லத் தயாரா” என்று களவாணி சொல்றத காளவானிகள்தான் நம்புவார்கள்.

  வந்த காலத்திலிருந்து அதி நவின தொழில் நுட்பத்தால் நிழலை நிஜமென்று நம்ப வைத்திருக்கும் சினிமாவில் ,களவானி,  சாவல் விடுவதும் ஒரு தைரியத்தில்தான். இதோடு சூப்பர் ஸ்டாரின் மரமகன் இருப்பதிலும்  எக்ஸ்டரா தைரியம்தான்.

களவானிகள் என்றைக்குத்தான் களவானித் தொழிலில் நேர்மையாக இருந்தார்கள்.

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com