பக்கங்கள்

Sunday, November 10, 2013

ஏம்மா..........ஏப்பா...........இது உங்களுக்கு வெட்காமாயில்ல..............

Tamil Ula

ஏப்பா..............ஏம்மா..............
சாதிவெறி கொண்டாட்டத்த
தள்ளிப் போட முடியாத
ஒங்களுக்கு...................

மக்கள் ஆட்சி மாற்றத்துக்கு
தயார்னு சொல்லுறதுக்கு
வெட்காமாயில்ல.............

(ஐந்து வருடத்துக்கு ஒரு முறை)
ஆள் மாற்றதுக்கு தயாருன்னு
சொல்லுங்கப்பா...........................
சொல்லூங்கம்மா........................

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com