பக்கங்கள்

Tuesday, November 24, 2015

ஆறு கை கடவுளான சிவனே......................

எலியாரை வலியார் அடித்தால்
வலியாரை தெய்வம் அடிக்கும்
அப்படி ஒரு வலியாரை தெயவம் அடிக்கும் கா்ட்சியைப் பாருங்கள்

சிவ சிவனுக்கே... மரணபங்கம்..!! 
இதற்கெல்லாம் இந்து முந்துதல் காரர்கள் 
கொதித்தெழவில்லை....!! 
முக்கியமா 2.22 மினிட்ஸ உள்பட

சிவனே பிற்றி.....


நன்றி--கோட்டி

3 comments :

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com