பக்கங்கள்

Friday, April 08, 2011

ஓட்டு போட................


ஓட்டு போட இன்னும் நாலு நாள்தான் இருக்கு
இந்த நாளுக்குள்ள. அதாகப்பட்டது. அதிகாரிகள
காப்பாத்த அதிகாரிகள் சங்கம் இருக்கு.முதலாளிகள
காக்க முதலாளிகள் சங்கம் இருக்கு.இதுபோல
வாக்காளர்களை காப்பாத்த சங்கம் வேனாமா?
1,வருத்தப்படாத வாக்காளர் சங்கம்
2,வருத்தப்டும் வாக்காளர் சங்கம்
3,நேர்மையாக ஓட்டு போடுவோர் சங்கம்
4,கள்ள ஓட்டு போடுவோர்சங்கம்
5,ஓட்டு போடாதோர் சங்கம்
6,ஓட்டுக்கு பணம் வாங்குவோர் சங்கம்
7,ஓட்டுக்கு பணம் எதிர்பார்ப்போர் சங்கம்
8,ஓட்டுக்கு பணம் வாங்கிகொடுப்போர் சங்கம்
9,ஓட்டுக்கு பணம் வாங்கிக்கொண்டு மாற்றுகட்சிக்கு ஓட்டு போடுவோர் சங்கம்
10,கடசி தலைமையிடம் பணம் வாங்கி வாக்காளர்க்கு பொடுக்காமல்
பதுக்குவோர் சங்கம்
11,ஓட்டுக்கு பணம் வாங்குவதையும, ஓட்டு போடாமல் இருப்போரை
எதிர்போர் சங்கம்.
     இன்னும் சனத்தொகை மாதிரி சங்கங்கள் இருக்குதுங்கன்ணா!
நீங்க எந்த சங்கத்துல இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு போனிங்கன்னா,, இந்த தளத்துக்கு வந்ததற்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குங்கண்ணா !!!!

No comments :

Post a Comment

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com