பக்கங்கள்

Thursday, March 27, 2014

பொய் கூறார் யார்...???மத்திய    தேர்தலாகட்டும்
மாநில     தேர்தலாகட்டும்
இடைத்    தேர்தலாகட்டும்

எந்தத்..  .......தேர்தலாகட்டும்
தேர்தலில்  நிற்பவர்கள்
தாங்கள்      தேர்தலில்
ஜெயிக்க     வேண்டி
பொய்         கூறார்....
யார்???............

2 comments :

  1. பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்த புலவர் பெருமான்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் !
    த ம 1

    ReplyDelete
  2. பொய்யிலே பிறந்து பொய்யிலே வளர்ந்த புலவர் பெருமான்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் !
    த ம 1

    ReplyDelete

கருத்துரையில் திட்டுவதாய் இருந்தால், நல்லதாய் நாலு வார்த்தையில் திட்டலாம்.. நல்லதாய் இருந்தால் அது வெளியிடப்படும்...........!!!! முகவரி. valipokken@gmail.com