பக்கங்கள்

Sunday, February 10, 2019

நினைவலைகள்-60.

பொய் வழக்கில் கைது 
செய்யப்பட்ட உரிமைச் 
செயற்பாட்டாளர்களை 
விடுதலை செய்யக் கோரி 
மதுரையில்  பிப்ரவரி 08, 2019
 வெள்ளிக்கிழமை அன்று 
மாலை 05:00 மணியளவில்
மக்கள் சிவில் உரிமைக் கழகம் 
மக்கள் உரிமைப் பாதுகாப்பு மையம் 
இணைந்து நடத்திய  கண்டனக் 
கூட்டத்தில் கூட்டத்தோடு
ஒருவனாக.. நானும்..............

No comments :

Post a Comment

.........