வியாழன் 21 2012

வந்தாச்சு.......ஊழலை ஒழிக்க நீதிபோதனை பயிற்சி...!!!


அக்னியை ஏவியாச்சு
வெற்றிக்கனியை 
பறிச்சாச்சு............
உலக வல்லரசு 
வரிசையில்.........
இடமும் பிடிச்சாச்சு

நாட்டையும் காட்டையும்
கூறு போட்டு வித்தாச்சு
அப்படியே ஊழல் குற்ற
சாட்டையும் ஒழிச்சாச்சு


ஊழலை ஒழிக்க நீதி
போதனை பயிற்ச்சியும்
 வந்தாச்சு..................

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

கயிறுகள் பலவிதம்...........

  ஒருபடத்தில ஒரு பாடல் வரும் “பறவைகள் பலவிதம் ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம்” நிறத்துல  என்று அது மாதிரி, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு  கையில கயிறு பல நிறத...