ஞாயிறு, பிப்ரவரி 24, 2019

நினைவலைகள்-72...

 தமிழகத்தில் தாமரை மலர்ந்தே தீரும்............???என்னாது தாமரை
மலர்ந்தே தீருமா..?
எப்படி தாமரை
மலரும்...கோவனின்
பாடலைக் கேளுங்கள்
 புரியும் எனக்கே
புரிந்து விட்டது
உங்களுக்கா புரியாது......4 கருத்துகள்:

.........