ஞாயிறு 13 2023

விடியுமா.....?

 

அவன் விடியும் என்றான்

இவன் விடியாது என்றான்

ஏன் விடியாது என்றான் அவன்

 விடிவதற்கு வாய்ப்பில்லை 

 மடிவதற்குதான் வாய்ப்யிருக்கிறது என்றான் இவன்2 கருத்துகள்:

காசு வாங்கினேன் பையிலே போடல...

  டேய் ....காசு வாங்கினேல  ...ஓட்டு போட்டீயா...? எனக்கு ஓட்டு இல்லேன்னு சொல்லிட்டாங்கண்ணே.... ஓட்டு இல்லேண்ணா...காசு எதுக்குடா வாங்கினே.. நீ...