செவ்வாய் 09 2024

ஒரு நீண்ட மௌனம்...........

 ஒரு வீட்டிற்கு 

வாசல் படி

 என்று இருந்தே

 ஆக வேண்டும்

அதே போல்

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும்

ஒரு வலி இருந்தே 

ஆக வேண்டும்

வலிப்போக்கனாகிய

எனக்கும் ஒரு

வலி இருக்கிறது

சொன்னால் வயதாகி

விட்டது அதனால்

புலம்புகிறேன் என்று

பலரும் பலவிதமாக

கதை அளப்பார்கள்

அந்தக் கதை

வேண்டாமே என்றுதான்

இந்த நீண்ட

மௌனம்

2 கருத்துகள்:

முன்னே... பின்னே...

இரு சக்கர வாகனத்தை இடைமறித்தவன் சொன்னான் நான் யாரு தெரியுமா? மறிக்கப்பட்டவன் சொன்னான் தெரியாது சொன்னால் தெரிந்து கொள்கிறேன்  இந்த நக்கல் பேச...