ஞாயிறு, ஜூலை 22, 2012

ஒலகம் உருண்டை................எனக்கு நீ.........
உனக்கு அவன்.............
அவனுக்கு அவள்.................
அவளுக்கு நான்.............................இப்பொழுதாவது புரிந்து கொள்..
உலகம் உருண்டைன்னு......................................

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக