பக்கங்கள்

Sunday, December 02, 2018

நினைவலைகள்-28.

அந்தக் குரங்கு தலித்தாக இருக்க கிஞ்சித்தும் வாய்ப்பே இல்லை..
Lord hanuman singing bhajans AS.jpg
அந்தக்கால குரங்கு
அனுமான் குரங்கு க்கான பட முடிவு
இந்தக்கால குரங்குஅழகர் மலையில்
இருந்து தப்பி
வந்த குற்றலாத்து
குரங்கு அல்ல..

அந்த குரங்கு
கடலையே தாண்டிய
குரங்கு இது
மட்டுமா.. ஒரு
மலையையே பெயர்த்து
எடுத்த குரங்கு

ஒருத்தியை சிறை
எடுத்து சென்றவரின்
நாட்டையே தீ
வைத்து கொளுத்திய
அந்தக் குரங்கு

அந்தக் குரங்கு
எப்படி தலித்திய
குரங்காக இருக்க
 முடியும் நிச்சயமாக
இருக்க முடியாது

 யோகி ஆதித்யா
தெர்மால் கோல்
அஞ்ஞானியாக மாறலாம்
ஒழிய   ராமர்
பாலம் கட்டிய
குரங்கு தலித்
குரங்காக மாற
வாய்ப்பே இல்லை

உண்மையில் அது
தலித் குரங்காக
இருந்தால் சாதிவெறி
ஆண்டைகளும் காவி
மத வெறியர்களும்
இப்படி பொய்யையும்
 புளுகு மூட்டையையும்
அவிழ்த்து விட்டு
ஆணவக் கொலைகளும்
 பல செய்துவிட்டு
பவனி வர
முடியுமா...இந்த
இரண்டு கால்
 குரங்குகளால்.................

 ஆகவே..அந்தக்கால
இந்தக் கால
தடயங்களை வைத்து
பார்த்தால் காவி
வெறியர்களின் வானரக்
கூட்டம் தலித்தாக
இருக்க வாய்ப்பே
இல்லை இல்லை.

2 comments :

.........