செவ்வாய், பிப்ரவரி 19, 2019

நினைவலைகள்-68.

உண்மையைத்தவிர வேறு இல்லை........
சாமியார் சொன்னால்...
அதுவும் பெண்
சாமியார் சொன்னாள்
ஒத்துக் கொள்ளத்தான்
வேண்டும்...... விதண்ட
வாதம் கூடாது
மேலும் தெரிந்து கொள்ள.....https://www.vinavu.com/2019/02/18/modi-burnt-godhra-train-for-his-political-gain-sadhvi-prachi-cracked-the-truth/

4 கருத்துகள்:

.........