பக்கங்கள்

Wednesday, February 20, 2019

நினைவலைகள்-69.

உருவிய வாள்...........

தூத்துகுடி துப்பாக்கி சூடு க்கான பட முடிவு

உருவிய வாள்
மீண்டும் உறையினுள்
சென்றது பயத்தால்
அல்ல  தூரத்தே
நிற்கும் எதிரியின்
கையில் அதிநவீன
ஆயுதமான துப்பாக்கி
இருப்பதால் சமயோசிதமாக
வெல்வதற்கு  சிந்திக்க........

4 comments :

.........