திங்கள், மார்ச் 11, 2019

நினைவலைகள்-84.

அவர்கள் அன்றே சொல்லி விட்டார்கள்.......


அவர்கள் அன்றே
சொல்லி விட்டார்கள்
ஜெயா சசி
மட்டும் அல்ல
அதிமுகாவே ஒரு
குற்ற கும்பல்தான்
என்று.. பாஜகாவும்
அதிமுகவும் ஒன்னு
இதை அறியாதவன்
வாயில மன்னு

படிக்க...ஜெயா சசி மட்டுமல்ல அதிமுகவே ஒரு குற்றக் கும்பல்தான் !


தமிழகத்தை காக்க
வேண்டுமென்றால்
அதிமுகவை அழி
அதிமுகவை அழிக்காவிடில்
தமிழகமே அழியும்


puthiya-jananayagam-january-2017

4 கருத்துகள்: